Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Aberdyfi dogefnnau , 24 Medi 2013