Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Aberdyfi dogefnnau , 11 Tachwedd 2014