Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Aberdyfi dogefnnau , 3 Mawrth 2015