Panel Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru dogefnnau , 4 Mehefin 2013