Panel Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru dogefnnau , 2 Mehefin 2014