Panel Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru dogefnnau , 15 Rhagfyr 2014