Panel Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru dogefnnau , 19 Ionawr 2015