Cyd-Bwyllgor Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru dogefnnau , 3 Mehefin 2011