Cyd-Bwyllgor Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru dogefnnau , 6 Hydref 2011