Cyd-Bwyllgor Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru dogefnnau , 27 Ionawr 2012