Cyd-Bwyllgor Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru dogefnnau , 16 Mawrth 2012