Cyd-Bwyllgor Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru dogefnnau , 1 Awst 2012