Cyd-Bwyllgor Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru dogefnnau , 13 Rhagfyr 2012