Cyd-Bwyllgor Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru dogefnnau , 11 Gorffennaf 2013