Cyd-Bwyllgor Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru dogefnnau , 3 Medi 2013