Manylion y penderfyniad

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyd-Bwyllgor GwE

Statws Penderfyniad: Er Penderfyniad

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniadau:

Etholwyd Cyng. Phill Wynn (Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam) yn Gadeirydd ar gyfer 2019/20.

 

Dyddiad cyhoeddi: 03/07/2019

Dyddiad y penderfyniad: 22/05/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 22/05/2019 - Cyd-Bwyllgor GwE