Manylion y penderfyniad

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Gwasanaethau Democratiaeth

Statws Penderfyniad: Caniatawyd

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Derbyn yr adroddiad.

 

Dyddiad cyhoeddi: 24/02/2021

Dyddiad y penderfyniad: 18/02/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 18/02/2021 - Pwyllgor Gwasanaethau Democratiaeth

Dogfennau Cefnogol: