Manylion y penderfyniad

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cynllunio

Statws Penderfyniad: Caniatawyd

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Caniatau yn groes i’r argymhelliad

Amodau

5 mlynedd, yn unol â’r cynlluniau, deunyddiau, tynnu hawliau a ganiateir, cynllun draenio, cwblhau parcio, dim mwy o ffenestri heb ganiatâd

Dyddiad cyhoeddi: 12/04/2021

Dyddiad y penderfyniad: 12/04/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 12/04/2021 - Pwyllgor Cynllunio

Dogfennau Cefnogol: