Manylion y penderfyniad

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cyngor

Statws Penderfyniad: Caniatawyd

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Penodi Mr Dafydd Gibbard i’r swydd Prif Weithredwr, yn unol ag argymhelliad y Pwyllgor Penodi Prif Swyddogion.

 

Dyddiad cyhoeddi: 23/04/2021

Dyddiad y penderfyniad: 23/04/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 23/04/2021 - Y Cyngor