Manylion y penderfyniad

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Craffu Cymunedau

Statws Penderfyniad: Caniatawyd

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Derbyn yr adroddiad gan nodi’r sylwadau a wnaed yn ystod y cyfarfod.

Dyddiad cyhoeddi: 22/04/2021

Dyddiad y penderfyniad: 22/04/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 22/04/2021 - Pwyllgor Craffu Cymunedau

Dogfennau Cefnogol: