Manylion y penderfyniad

Statws Penderfyniad: Caniatawyd

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

(a)  Derbyn yr adroddiad gan nodi’r sylwadau a wnaed yn ystod y cyfarfod.

(b)  Argymell i’r Cabinet ystyried edrych ar raddau cyflogau staff ar draws y Cyngor a sut maent yn cymharu â chyflogau cynghorau cyfagos.

 

Dyddiad cyhoeddi: 22/04/2021

Dyddiad y penderfyniad: 22/04/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 22/04/2021 - Pwyllgor Craffu Cymunedau

Dogfennau Cefnogol: