Manylion y penderfyniad

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Is-Bwyllgor Trwyddedu Canolog

Statws Penderfyniad: Caniatawyd

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Caniatáu’r cais

 

Dyddiad cyhoeddi: 27/04/2021

Dyddiad y penderfyniad: 27/04/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 27/04/2021 - Is-Bwyllgor Trwyddedu Canolog

Dogfennau Cefnogol: