Manylion y penderfyniad

Statws Penderfyniad: Caniatawyd

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Etholwyd Y Cynghorydd Berwyn P Jones yn Gadeirydd i’r pwyllgor hwn am y cyfnod 2021/22.

 

Dyddiad cyhoeddi: 13/07/2021

Dyddiad y penderfyniad: 13/07/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 13/07/2021 - Pwyllgor Craffu Cymunedau