Manylion y penderfyniad

Statws Penderfyniad: Caniatawyd

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

 

Gohirio er mwyn:

  • Asesu datganiad rheoli cynefinoedd
  • Ail asesu’r asesiad yn dilyn cadarnhad bod yr holl dai yn dai fforddiadwy
  • Ail ystyried y datganiad iaiith a sut mae’r newid yn effeithio materion ieithyddol
  • Cynnwys y sylwadau hwyr yn yr asesiad

 

Dyddiad cyhoeddi: 12/07/2021

Dyddiad y penderfyniad: 12/07/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 12/07/2021 - Pwyllgor Cynllunio

Dogfennau Cefnogol: