Manylion y penderfyniad

Statws Penderfyniad: Caniatawyd

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD

 

Gwrthod y cais yn groes i’r argymhelliad

 

  • Dyluniad a deunyddiau yr estyniad yn estronol
  • Effaith ar yr AHNE a Statws Awyr Dywyll

 

Dyddiad cyhoeddi: 12/07/2021

Dyddiad y penderfyniad: 12/07/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 12/07/2021 - Pwyllgor Cynllunio

Dogfennau Cefnogol: