Manylion y penderfyniad

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cabinet

Statws Penderfyniad: Caniatawyd

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniadau:

Bu i’r Cadeirydd dderbyn gofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 16 a 26 Mai 2020 fel rhai cywir.

 

Dyddiad cyhoeddi: 23/06/2020

Dyddiad y penderfyniad: 16/06/2020

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 16/06/2020 - Y Cabinet

Dogfennau Cefnogol: