Manylion y penderfyniad

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cynllunio

Statws Penderfyniad: Caniatawyd

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Gohirio’r penderfyniad er mwyn derbyn mwy o wybodaeth ynglŷn â materion draenio

Dyddiad cyhoeddi: 10/09/2020

Dyddiad y penderfyniad: 10/09/2020

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 10/09/2020 - Pwyllgor Cynllunio

Dogfennau Cefnogol: