Manylion y penderfyniad

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Is-Fwrdd Cyflawni Trafnidiaeth

Statws Penderfyniad: Caniatawyd

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD: Derbyn yr adroddiad a gofyn am adroddiad manwl pellach i’r cyfarfod nesaf ar y  cysyniad o ffurfio cwmni bysiau rhabarth Gogledd Cymru yn nodi’r  opsiynau gan gynnwys y trefniadau llywodraethu posib.

 

Reasons for the decision:

Roedd yr adroddiad yn diweddaru'r Aelodau ar y cynnydd gyda chynigion Llywodraeth Cymru i ddiwygio'r trefniadau llywodraethu bysiau a’r cynnydd â datblygu dull rhanbarthol gyda'r rhwydwaith bysiau.

 

Dyddiad cyhoeddi: 14/09/2020

Dyddiad y penderfyniad: 14/09/2020

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 14/09/2020 - Is-Fwrdd Cyflawni Trafnidiaeth

Dogfennau Cefnogol: