Manylion y penderfyniad

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Is-Bwyllgor Trwyddedu Cyffredinol

Statws Penderfyniad: Caniatawyd

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Bod yr ymgeisydd yn berson addas a phriodol ar gyfer trwydded gyrrwr cerbyd hacni/hurio preifat gyda Chyngor Gwynedd.

 

Reasons for the decision:

CANLYNIAD Y BLEIDLAIS

 

O blaid:    3

Yn erbyn: 0

Atal:         0

 

Dyddiad cyhoeddi: 06/10/2020

Dyddiad y penderfyniad: 06/10/2020

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 06/10/2020 - Is-Bwyllgor Trwyddedu Cyffredinol