Manylion y penderfyniad

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi

Statws Penderfyniad: Caniatawyd

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Ethol y Cynghorydd Elwyn Jones yn Is-gadeirydd y pwyllgor hwn am 2020/21.

 

Dyddiad cyhoeddi: 08/10/2020

Dyddiad y penderfyniad: 08/10/2020

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 08/10/2020 - Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi