Manylion y penderfyniad

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Is-Bwyllgor Trwyddedu Cyffredinol

Statws Penderfyniad: Caniatawyd

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniadau:

Dim i’w nodi

 

Dyddiad cyhoeddi: 12/11/2020

Dyddiad y penderfyniad: 22/10/2020

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 22/10/2020 - Is-Bwyllgor Trwyddedu Cyffredinol