Manylion y penderfyniad

Statws Penderfyniad: Caniatawyd

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Derbyn yr adroddiad

 

Dyddiad cyhoeddi: 12/11/2020

Dyddiad y penderfyniad: 12/11/2020

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 12/11/2020 - Pwyllgor Iaith

Dogfennau Cefnogol: