Manylion y penderfyniad

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Craffu Gofal

Statws Penderfyniad: Caniatawyd

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Derbyniwyd cynnwys yr adroddiad a diolchwyd i’r Cynghorydd Dafydd Meurig, Aled Davies, Mari W Jones a Matthew Hawes a’r tim am eu gwaith caled iawn. Cytunwyd i gadw golwg ar effaith Covid-19 ar y galw am y gwasanaeth therapi galwedigaethol ac effaith hynny ar y gwasanaeth.

 

Reasons for the decision:

O blaid

9

Yn erbyn

0

Yn atal

4

 

Dyddiad cyhoeddi: 14/01/2021

Dyddiad y penderfyniad: 14/01/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 14/01/2021 - Pwyllgor Craffu Gofal

Dogfennau Cefnogol: