Manylion y penderfyniad

Statws Penderfyniad: Caniatawyd

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

     I.        Mabwysiadwyd trefn gwynion newydd i'r Cyngor yn unol ag Atodiad 1.

    II.        Dynodwyd Pennaeth Cefnogaeth Gorfforaethol fel y Swyddog Cyfrifol.

  III.        Derbyniwyd yr adroddiadau blynyddol a Llythyr Blynyddol yr Ombwdsmon

 

Dyddiad cyhoeddi: 30/03/2021

Dyddiad y penderfyniad: 30/03/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 30/03/2021 - Y Cabinet

Dogfennau Cefnogol: