Manylion y penderfyniad

Statws Penderfyniad: Caniatawyd

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

1.  Cadarnhau Strategaeth Ynni Gogledd Cymru ar ffurf drafft, a chadarnhau cefnogaeth y Bwrdd i ddechrau ar y gwaith paratoadol ar gyfer y cynllun gweithredu.

2.  Cytuno i dderbyn adroddiad pellach ar y cynllun gweithredu drafft.

 

Dyddiad cyhoeddi: 26/03/2021

Dyddiad y penderfyniad: 26/03/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 26/03/2021 - Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

Dogfennau Cefnogol: