Manylion y penderfyniad

Statws Penderfyniad: Er Penderfyniad

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

1.  Cytuno ar yr Egwyddorion Masnachol fel y nodir yn adran 5 yr adroddiad.

2.  Nodi y bydd y sail resymegol ar gyfer mabwysiadu safbwynt masnachol penodol wedi'i nodi'n glir law yn llaw ag achosion busnes y prosiectau er mwyn i'r Bwrdd eu hystyried.

 

Dyddiad cyhoeddi: 26/03/2021

Dyddiad y penderfyniad: 26/03/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 26/03/2021 - Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

Dogfennau Cefnogol: