Rhaglen

Lleoliad: Siambr Hywel Dda, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon LL55 1SH

Cyswllt: Annes SiĆ“n  01286 679490

Gweddarllediad: Gwylio'r gweddarllediad

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

3.

MATERION BRYS

4.

MATERION YN CODI O DROSOLWG A CHRAFFU

5.

COFNODION CYFARFOD A GYNHALIWYD AR 5 TACHWEDD 2019 pdf eicon PDF 77 KB

6.

CYNLLUN CYDRADDOLDEB STRATEGOL 2020-24 pdf eicon PDF 75 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Nia Jeffreys

Dogfennau ychwanegol:

7.

ADRODDIAD BLYNYDDOL BWRDD PARTNERIAETH RHANBARTHOL GOGLEDD CYMRU pdf eicon PDF 98 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Dafydd Meurig

Dogfennau ychwanegol: