Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol

Cyswllt: Annes SiĆ“n  01286 679490

Gweddarllediad: Gwylio'r gweddarllediad

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

3.

MATERION BRYS

4.

MATERION YN CODI O DROSOLWG A CHRAFFU

5.

COFNODION CYAFARFOD A GYNHALIWYD AR 20 EBRILL 2021 pdf eicon PDF 129 KB

6.

YSGOL NEWYDD YNG NGHRICIETH pdf eicon PDF 425 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Cemlyn Williams

Dogfennau ychwanegol:

7.

CYNLLUN PRENTISIAETHAU A CYNLLUN RHEOLWYR AC ARBENIGWYR YFORY pdf eicon PDF 423 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Nia Jeffreys

8.

GORCHYMYN DIOGELU MANNAU CYHOEDDUS - RHEOLI CWN pdf eicon PDF 236 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Catrin Wager

Dogfennau ychwanegol:

9.

AWDURDOD LLETYA PARTNERIAETH CHWARAEON GOGLEDD CYMRU pdf eicon PDF 264 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Gareth Thomas

10.

LLYTHYR ARCHWILIAD SICRWYDD AROLYGIAETH GOFAL CYMRU pdf eicon PDF 213 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Dafydd Meurig ac y Cyng. Dilwyn Morgan

Dogfennau ychwanegol:

11.

CYFRIFON TERFYNOL 2020-21 - ALLDRO REFENIW pdf eicon PDF 394 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Ioan Thomas

Dogfennau ychwanegol:

12.

RHAGLEN GYFALAF 2020-21 - ADOLYGIAD DIWEDD BLWYDDYN (SEFYLLFA 31 MAWRTH 2021) pdf eicon PDF 329 KB

Cyflwynwyd gan: Cllr. Ioan Thomas

13.

BLAEN RAGLEN Y CABINET pdf eicon PDF 275 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Dyfrig Siencyn