Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol

Cyswllt: Annes SiĆ“n  01286 679490

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

3.

MATERION BRYS

4.

MATERION YN CODI O DROSOLWG A CHRAFFU

5.

COFNODION CYAFARFOD A GYNHALIWYD AR 18 MAI 2021 pdf eicon PDF 317 KB

6.

ADRODDIAD PERFFORMIAD CYNGOR GWYNEDD 2020/21 pdf eicon PDF 121 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Dyfrig Siecyn

Dogfennau ychwanegol:

7.

YSGOL ABERSOCH pdf eicon PDF 1 MB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Cemlyn Williams

Dogfennau ychwanegol:

8.

YMATEB I'R ADRODDIAD "AIL GARTREFI - DATBLYGU POLISIAU NEWYDD YNG NGHYMRU pdf eicon PDF 508 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Dyfirg Siencyn

Dogfennau ychwanegol: