Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679 878

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

 

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL A MATERION PROTOCOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol ac i nodi materion protocol. 

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

4.

COFNODION pdf eicon PDF 277 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion cyfarfod o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd 24 Mai 2021 fel rhai cywir  

5.

CEISIADAU AM GANIATÂD CYNLLUNIO

Cyflwyno adroddiad Pennaeth Adran Amgylchedd.

 

5.1

Cais Rhif C21/0175/26/LL Fferm Cross Ffordd Y Waunfawr, Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd pdf eicon PDF 455 KB

Adeiladu prif ganolfan gofal, mynedfa, parcio, tirlunio a draenio

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd Edgar Owen

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

5.2

Cais Rhif C20/0533/35/LL Eisteddfa Caravan And Camping Site, Pentrefelin, Gwynedd, LL52 0PT pdf eicon PDF 411 KB

Newid defnydd tir ar gyfer lleoli 42 carafan teithiol ynghyd a chreu ffordd mynediad gysylltiol, tirlunio a chodi bloc toiledau.

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd Stephen Churchman

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

5.3

Cais Rhif C21/0257/03/LL Maes Parcio ar hyd ffordd dosbaerth 3 i Tanygrisiau pdf eicon PDF 344 KB

Newid defnydd maes parcio presennol yn depo bws

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd  Annwen Daniels

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

5.4

Cais Rhif C21/0167/42/DT Tan Y Mynydd, Mynydd Nefyn, Nefyn, Pwllheli, LL53 6LN pdf eicon PDF 361 KB

Dymchwel storfa allanol bresennol, addasiadau i'r prif dŷ presennol ac estyniad rhannol unllawr, rhannol deulawr i'r ochr a'r cefn i greu rhagor o ofod byw

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd Gruffydd Williams

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

5.5

Cais Rhif C20/0870/45/LL Tir ger Ysgubor Wen, Pwllheli, LL53 5UB pdf eicon PDF 440 KB

Codi pump tŷ ynghyd a mynedfa, parcio a thirlunio

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd Dylan Bullard

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

5.6

Rhif cais C20/0348/35/LL Tir gyferbyn a Coed Mawr Woodland, Criccieth, LL52 0ND pdf eicon PDF 515 KB

Defnyddio tir ar gyfer gwersylla / glampio amgen parhaol.

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd Aled Ll Evans

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol: