Rhaglen

Lleoliad: Siambr Hywel Dda, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon LL55 1SH

Cyswllt: Eirian Roberts  01286 679018

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Derbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Derbyn unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol.

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

4.

COFNODION pdf eicon PDF 102 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion y cyfarfodydd o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 29 Gorffennaf ac 13 Medi, 2019, fel rhai cywir  (ynghlwm).

Dogfennau ychwanegol:

5.

CYNNYRCH ARCHWILIO MEWNOL 1/4/2019 - 4/10/2019 pdf eicon PDF 182 KB

Cyflwyno adroddiad y Rheolwr Archwilio  (ynghlwm).

6.

CYNLLUN ARCHWILIO MEWNOL 2019/20 pdf eicon PDF 119 KB

Cyflwyno adroddiad y Rheolwr Archwilio  (ynghlwm).

 

7.

ASESIAD ALLANOL O ARCHWILIO MEWNOL pdf eicon PDF 50 KB

Cyflwyno adroddiad y Rheolwr Archwilio  (ynghlwm).

Dogfennau ychwanegol:

8.

CYLLIDEB REFENIW 2019/20 - ADOLYGIAD DIWEDD AWST pdf eicon PDF 186 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Cyllid  (ynghlwm).

Dogfennau ychwanegol:

9.

RHAGLEN GYFALAF 2019/20 - ADOLYGIAD DIWEDD AWST pdf eicon PDF 188 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Cyllid  (ynghlwm).

 

Dogfennau ychwanegol: