Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679878

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

 

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol

 

3.

MATERION BRYS

 

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

4.

PROSIECT HUNANWASANAETH Y WEFAN GORFFORAETHOL pdf eicon PDF 257 KB

I adrodd ar ddatblygiadau’r prosiect ers iddo gychwyn yn 2016

5.

DATGANIAD O'R CYFRIFON 2020/21 pdf eicon PDF 109 KB

I dderbyn y datganiad o gyfrifon Statudol (drafft cyn archwiliad) er gwybodaeth

Dogfennau ychwanegol:

6.

RHEOLAETH TRYSORLYS 2020/21 pdf eicon PDF 316 KB

I dderbyn yr adroddiad er gwybodaeth

7.

TREFNIADAU GWRTH DWYLL, GWRTH LYGREDIGAETH A GWRTH LWGRWOBRWYO pdf eicon PDF 442 KB

I ddiweddaru’r Pwyllgor am drefniadau atal twyll ac atal llygredd y Cyngor, a’r cynnydd ar y rhaglen waith tair blynedd