Rhaglen

Lleoliad: Siambr Hywel Dda - Swyddfeydd y Cyngor, Caernarfon. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679878

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

 

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol

 

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried

4.

COFNODION pdf eicon PDF 75 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion cyfarfod o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd 16 Ionawr 2020 fel rhai cywir  

 

5.

BUDDSODDI ARIAN DROS BEN - 2020/21 pdf eicon PDF 54 KB

I ystyried adroddiad y Rheolwr Buddsoddi

Dogfennau ychwanegol:

6.

DATGANIAD STRATEGAETH CYLLIDO 2020/21-2023/24 pdf eicon PDF 48 KB

I ystyried adroddiad y Rheolwr Buddsoddi

Dogfennau ychwanegol:

7.

DIWEDDARIAD PARTNERIAETH PENSIWN CYMRU pdf eicon PDF 88 KB

I ystyried adroddiad y Rheolwr Buddsoddi