Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol - Virtual Meeting

Cyswllt: Natalie Lloyd Jones  E-bost: NatalieLloydJones@gwynedd.llyw.cymru

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

 I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

dderbyn unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol.

3.

MATERION BRYS

nodi unrhyw faterion sydd yn faterion brys yn nhyb y Cadeirydd er mwyn eu hystyried.

4.

COFNODION pdf eicon PDF 225 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig bod cofnodion cyfarfod diwethaf y pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 17/11/20 yn cael eu harwyddo fel cofnod cywir o’r cyfarfod.

5.

ADRODDIAD BLYNYDDOL PENNAETH GWASANAETHAU DEMOCRATIAETH pdf eicon PDF 453 KB

I gyflwyno adroddiad blynyddol Pennaeth Gwasanaethau Democratiaeth i’r pwyllgor.

Penderfyniad:

Derbyn yr adroddiad a chytunwyd i gyflwyno’r adroddiad i’r Cyngor Llawn ym mis Mai 2021.

 

6.

FFRAMWAITH PWYLLGORAU pdf eicon PDF 440 KB

I ymgynghori gydag aelodau’r Pwyllgor Gwasanaethau Democratiaeth ar fframwaith ddrafft ar gyfer cynnal cyfarfodydd a phwyllgorau gydag Aelodau i’r dyfodol.

Penderfyniad:

Derbyn yr adroddiad.

 

7.

YMGYNGHORIAD OMBWDSMAN GWASANAETHAU CYHOEDDUS CYMRU pdf eicon PDF 307 KB

I adrodd ar ymgynghoriad i god ymddygiad i Aelodau.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Derbyn yr adroddiad.

 

8.

CALENDR CYFARFODYDD pdf eicon PDF 261 KB

I ddiweddaru aelodau ar y calendr cyfarfodydd.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Derbyn yr adroddiad gan gyflwyno’r argymhelliad i’r Cyngor llawn ym mis Mawrth, 2021.

 

9.

HYFFORDDIANT I AELODAU pdf eicon PDF 560 KB

I ddiweddaru aelodau ar yr hyfforddiant sydd wedi digwydd ers y cyfarfod diwethaf. I gynnwys copi o galendr hyfforddiant 2021/22.

Penderfyniad:

Derbyn yr adroddiad.