Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679878

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

 

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol

 

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

 

4.

COFNODION pdf eicon PDF 231 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion cyfarfod o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd 22ain o Chwefror 2021 fel rhai cywir  

 

5.

COFNODION PWYLLGOR PENSIYNAU pdf eicon PDF 214 KB

Cyflwyno, er gwybodaeth, gofnodion y Pwyllgor Pensiynau a gynhaliwyd 25ain Mawrth 2021

 

 

6.

ADRODDIAD (drafft) BLYNYDDOL BWRDD PENSIWN GWYNEDD ar gyfer 2020-21 pdf eicon PDF 323 KB

I ystyried cynnwys yr adroddiad

 

7.

GWEINYDDIAETH PENSIYNAU pdf eicon PDF 532 KB

I ystyried yr adroddiad

8.

DIWEDDARIAD PARTNERIAETH PENSIWN CYMRU pdf eicon PDF 151 KB

I ystyried yr adroddiad