Rhaglen

Lleoliad: Neuadd Dwyfor - Stryd Penlan, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5DE. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Annes Sion  01286 679490

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

2.

MATERION PLISMONA

Trafodaeth ar faterion plismona gyda’r Prif Arolygydd Mark Armstrong a’r Arolygydd Matt Geddes.

3.

NEWID HINSAWDD – EFFAITH AR ARFORDIR GWYNEDD

I dderbyn cyflwyniad.

4.

DIWEDDARIAD AR ADOLYGIAD HAFAN A HARBWR PWLLHELI

I dderbyn diweddariad byr.

5.

EITEMAU AR GYFER Y CYFARFOD NESAF

I nodi eitemau posib ar gyfer y cyfarfod nesaf.