Rhaglen a chofnodion

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod, Frondeg, Pwllheli, LL53 5RE.

Cyswllt: Bethan Adams  01286 679020

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Cofnod:

Y Cynghorwyr Gweno Glyn, Sian Wyn Hughes, Peter Read, Gruffydd Williams a Owain Williams.

 

2.

DARPARU GWYBODAETH pdf eicon PDF 205 KB

I ofyn barn yr aelodau am yr wybodaeth y maent ei angen ynghylch beth mae’r Cyngor yn ei wneud a beth mae am ei wneud i’r dyfodol.

Cofnod:

Derbyniwyd cyflwyniad gan Reolwr Cynllunio Strategol, Perfformiad a Phrosiectau.

 

Rhoddwyd cyfle i’r aelodau roi eu barn am yr wybodaeth y maent ei angen ynghylch beth mae’r Cyngor yn ei wneud a beth mae am ei wneud i’r dyfodol.

 

 

Pwynt Gweithredu:

 

Nodi sylwadau’r aelodau.

3.

EITEMAU AR GYFER Y CYFARFODYDD NESAF

I drafod eitemau ar gyfer y cyfarfodydd nesaf, sydd i’w cynnal ar:

 

  • Dydd Llun, 12 Medi 2016
  • Dydd Llun, 12 Rhagfyr 2016
  • Dydd Llun, 6 Mawrth 2017

Cofnod:

Cafwyd awgrymiadau am faterion i’w ystyried yn y cyfarfodydd am y flwyddyn.

 

 

Pwyntiau Gweithredu:

 

Cytuno ar yr eitemau canlynol gan ystyried eitemau eraill yn ystod y flwyddyn:

 

  • Rhaglen Waith Swyddog Adfywio Ardal Dwyfor
  • Siarter Iaith
  • Cyflwyniad ar Ymgyrch Neifion
  • Etholiad 2017
  • Trefniadau Craffu Newydd
  • Cynllun Cyflogaeth Llŷn ac Eifionydd