Rhaglen a chofnodion

Lleoliad: Neuadd Dwyfor - Stryd Penlan, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5DE. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Adams  01286 679020

Eitemau
Rhif eitem

1.

ETHOL CADEIRYDD

Cofnod:

Etholwyd y Cynghorydd Dewi Wyn Roberts yn Gadeirydd.

2.

ETHOL IS-GADEIRYDD

Cofnod:

Etholwyd y Cynghorydd Dylan Bullard yn Is-Gadeirydd.

3.

YMDDIHEURIADAU

Cofnod:

Y Cynghorwyr Dylan Bullard, Stephen Churchman, Anwen Davies, E. Selwyn Griffiths, John Brynmor Hughes, Nia Jeffreys, Peter Read a Eirwyn Williams.

4.

ADOLYGIAD HAFAN A HARBWR PWLLHELI

Cofnod:

Derbyniwyd cyflwyniad gan yr Uwch Reolwr Economi a Chymuned.

 

Nodwyd diolch am y gwaith.

 

 

Pwyntiau Gweithredu:

      Anfon copi o’r cyflwyniad i’r aelodau;

      Anfon copi o’r adroddiad budd economaidd i’r Cynghorydd Gruffydd Williams;

      Derbyn diweddariad ar yr adolygiad mewn 3 mis.

5.

EITEMAU AR GYFER Y CYFARFOD NESAF

Cofnod:

Pwynt Gweithredu:

 

  • Nodi’r eitemau canlynol ar raglen y cyfarfod a gynhelir ar 10 Medi 2018:

Ø  Cyflwyniad Ymgynghoriaeth Gwynedd

Ø  Diweddariad Adfywio Cymunedol

Ø  Rheolaeth Traethau – Nefyn a Morfa Nefyn