Rhaglen a chofnodion

Lleoliad: Neuadd Dwyfor - Stryd Penlan, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5DE. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Adams  01286 679020

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Cofnod:

Y Cynghorwyr Stephen Churchman, Simon Glyn a E. Selwyn Griffiths.

2.

CYFLWYNIAD AR WAITH YMGYNGHORIAETH GWYNEDD (YGC)

Cofnod:

Derbyniwyd cyflwyniad gan yr Uwch Reolwr Ymgynghoriaeth Gwynedd.

 

Pwyntiau Gweithredu:

  • Aelodau i gofrestru ar gyfer yr hyfforddiant a gynhelir ar 21 Tachwedd 2018 pe dymunent;

·         Anfon copi o’r cyflwyniad i’r aelodau.

3.

RHAGLEN WAITH Y GWASANAETH ADFYWIO CYMUNEDOL pdf eicon PDF 99 KB

Cofnod:

Derbyniwyd cyflwyniad gan y Swyddog Adfywio Bro.

 

Pwyntiau Gweithredu:

  • Cysylltu efo’r Swyddog Adfywio Bro am fwy o wybodaeth;

·         Anfon manylion cyswllt y Swyddog at yr aelodau.

4.

DIWEDDARIAD AR ADOLYGIAD HAFAN A HARBWR PWLLHELI

Cofnod:

Derbyniwyd cyflwyniad gan yr Uwch Reolwr Economi a Chymuned.

 

Pwynt Gweithredu:

·         Anfon copi o’r cyflwyniad i’r aelodau.

5.

EITEMAU AR GYFER Y CYFARFOD NESAF

Cofnod:

Pwynt Gweithredu:

 

  • Nodi’r eitemau canlynol ar raglen y cyfarfod a gynhelir ar 10 Rhagfyr 2018:

Ø  Cynllun Cyflogaeth Llŷn ac Eifionydd

Ø  Cynllun Rheolaeth Traethau – Nefyn a Morfa Nefyn

Ø  Cyfleoedd Cynhyrchu Ynni Adnewyddadwy yn Ardal Dwyfor.