Rhaglen a chofnodion

Lleoliad: Neuadd Dwyfor - Stryd Penlan, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5DE. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Adams  01286 679020

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Cofnod:

Y Cynghorwyr Stephen Churchman, Anwen Davies, E. Selwyn Griffiths, Sian Wyn Hughes ac Eirwyn Williams.

2.

ADOLYGIAD O'R POLISI GOSOD TAI

Cofnod:

Derbyniwyd cyflwyniad yn manylu ar adolygiad o’r Polisi Gosod Tai.

 

Diolchwyd am y cyflwyniad.

 

Pwyntiau Gweithredu:

  • Ymateb i’r ymgynghoriad efo unrhyw sylwadau ychwanegol.
  • Anfon copi o’r cyflwyniad i’r aelodau.

3.

CYNLLUN CYFLOGAETH LLŶN AC EIFIONYDD

Cofnod:

Derbyniwyd cyflwyniad yn diweddaru’r aelodau o ran y cynllun cyflogaeth.

 

Diolchwyd am y cyflwyniad.

 

Pwyntiau Gweithredu:

  • Cysylltu efo’r Rheolwr Rhaglenni Datblygu Economaidd os oedd cymunedau eisiau datgan diddordeb i fod yn rhan o’r cynllun wi-fi cymunedol.
  • Anfon esiamplau o’r cwmnïau a roddwyd cymorth i gael achrediad ISO i’r aelodau.
  • Anfon copi o’r cyflwyniad i’r aelodau.

4.

EITEMAU AR GYFER Y CYFARFOD NESAF

Cofnod:

Cafwyd trafodaeth o ran eitemau posib ar gyfer y cyfarfod a gynhelir ar 18 Mawrth 2019, nodwyd yr eitemau canlynol:

 

Ø  Cynllun Rheolaeth Traethau – Nefyn a Morfa Nefyn

Ø  Diweddariad ar Adolygiad Hafan a Harbwr Pwllheli

Ø  Cyflwyniad gan Hosbis Dewi Sant o ran hosbis ym Mhen Llŷn

Ø  Cyflwyniad ar ddatblygiadau yn Ysbyty Bryn Beryl

Ø  Canolfannau Iaith

Ø  Arbedion Ariannol

 

Pwynt Gweithredu:

 

Bod y Swyddog Cefnogi Aelodau mewn ymgynghoriad efo’r Cadeirydd yn dethol yr eitemau.